Akty prawne zmienione ustawą o kosmetykach z 30 marca 2001 r.


shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1949 nr 42 poz. 311 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1946 nr 5 poz. 44 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1934 nr 110 poz. 977 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.
shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia.
shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
shop-10x1.gif (550 bytes) Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245 Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.