USTAWA O KOSMETYKACH
treść ustawy
poprawki do ustawy
akty zmienione ustawą
rozporządzenia do ustawy
o nieujawnianiu składnika kosmetyku na opakowaniu jednostkowym
o krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu
lista substancji niedozwolonych i dozwolonych warunkowo do stosowania w kosmetykach oraz znak graficzny o dodatkowych informacjach umieszczonych poza opakowaniem kosmetyku
odniesienie do prawa UE
komentarze do ustawy
nazewnictwo INCI